Erstelle eine Website wie diese mit WordPress.com
Jetzt starten

Das Festival | Festiwal

ART | an der Grenze | na granicy heißt… | ART | an der Grenze | na granicy to…

KUNST FÜR ALLE. Kunst ist eine Sprache, die gesprochen und gehört werden muss. ART | an der Grenze | na granicy ist allen zugänglich und gibt Kunstschaffenden die Möglichkeit, ihre Werke und ihr Schaffen unverstellt zu präsentieren. Mit Kunst, kreativen Workshops und Programmpunkten für alle bringt das Kunstfestival unterschiedliche Lebenswelten einander näher. 

… KUNST VON ALLEN. Kunst verbindet Menschen miteinander. ART | an der Grenze | na granicy bietet Raum für Begegnungen, Austausch und gemeinsames Schaffen. Mitwirkende, Kunstschaffende und Besucher*innen lernen von- und miteinander, bauen Brücken und ebnen Wege für alte und neue Verbindungen.

… SZTUKA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH. Sztuka to język, którym powinno się mówić i który powinien zostać usłyszany. ART | an der Grenze | na granicy jest dostępny dla wszystkich i daje tworzącym możliwość swobodnej prezentacji swoich dzieł oraz twórczości. Festiwal zbliża do siebie ludzi z różnych środowisk poprzez sztukę, kreatywne warsztaty i program wydarzeń towarzyszących.

… SZTUKA TWORZONA PRZEZ WSZYSTKICH. Sztuka łączy ludzi. ART | an der Grenze | na granicy daje przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń i wspólnego tworzenia. Zespół organizacyjny, twórczynie i twórcy oraz odwiedzający uczą się od siebie i ze sobą, torują drogi na nowe połączenia i budują mosty.

Geschichte & Entstehung | Historia

ART | an der Grenze | na granicy ist ein ehrenamtlich organisiertes Kunstfestival in der Großen Scharrnstraße in Frankfurt (Oder).
Frei nach dem Motto „Creatio ex nihilo“ – aus dem Nichts heraus – entstand 2013 das Festival mittellos und aus einer spontanen Idee.

Das Grundkonzept des Festivals ist es, grenzgängerischer Kunst an der
deutsch-polnischen Grenze eine Plattform zu bieten: Kunst jenseits des Mainstreams, umstrittene Kunstarten und Kunst von unterschiedlichen Generationen, noch unbekannten Hobbykünstlern*innen, die den Schritt in die Öffentlichkeit wagen. 

Für das mehrwöchige Kunstfestival arbeiten unterschiedliche städtische, freie und universitäre Akteur*innen zusammen und beleben mit den vorhandenen kreativen Potentialen die Frankfurter Innenstadt – probieren, experimentieren und erproben ihr Können. 

In sonst leer stehenden Räumlichkeiten in der Großen Scharrnstraße in Frankfurt (Oder) werden Kunstwerke von regionalen, deutschen und polnischen Kunstschaffenden präsentiert, eingebettet in ein vielfältiges Rahmenprogramm.  Das gesamte Projekt wird ehrenamtlich organisiert und soll zeitgleich als Lernfeld für die Mitglieder des Organisationsteams dienen.

ART | an der Grenze | na granicy to festiwal sztuki odbywający się na Große Scharrnstraße we Frankfurcie nad Odrą, którego zespół organizacyjny stanowią w przeważającej części studentki i studenci. Festiwal narodził się spontanicznie i bez środków finansowych w 2013 roku – na zasadzie „creatio ex nihilo“ (stworzenie z niczego). Z każdą edycją następował rozrost wydarzenia.

Główna idea festiwalu to stworzenie na polsko-niemieckim pograniczu platformy dla sztuki – sztuki nienależącej do wiodącego nurtu, sztuki kontrowersyjnej, sztuki tworzonej przez ludzi w różnym wieku oraz zajmujących się nią amatorsko, którzy odważyli się wyjść do publiczności. 

Dwutygodniowy festiwal organizują wspólnie działaczki i działacze sceny miejskiej, niezależnej i akademickiej, ożywiający swoim twórczym potencjałem centrum Frankfurtu – wypróbowując, eksperymentując i sprawdzając swoje umiejętności.

Dzieła lokalnych, polskich oraz niemieckich twórczyń i twórców są prezentowane w pomieszczeniach należących do WohnBau eG, WG Bar i Studierendenmeile. Wystawie towarzyszy bogaty program wydarzeń. Obejmuje on zarówno spektakle teatralne, wieczory autorskie, koncerty, kwizy, jaki i warsztaty dla ludzi w każdym wieku. Zespół organizacyjny pracuje na rzecz festiwalu nieodpłatnie, a przedsięwzięcie ma jednocześnie służyć jako pole do nauki.