Erstelle eine Website wie diese mit WordPress.com
Jetzt starten

Ausschreibung | Nabór | Call for Entries

Kunstschaffende gesucht!

Du machst leidenschaftlich gerne Kunst und hast Lust, deine Werke beim 11. Kunstfestival ART | an der Grenze | na granicy vom 21.04. bis 05.05.2023 in der europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice zu präsentieren? Du hast einen Bezug zur deutsch-polnischen Grenzregion oder beschäftigst dich mit dem Thema Grenzen aus künstlerischer Perspektive?

Ob Malerei, Skulpturen, Performance, Street Art, Graffiti, Installation, Poesie oder Fotografie: Den Kunstrichtungen und Materialien sind keine Grenzen gesetzt. Wir sind auf der Suche nach kreativen Köpfen mit interessanten Ideen und Leidenschaft bei dem, was sie tun – ob ganz neu oder schon jahrelang dabei, spielt keine Rolle.

In diesem Jahr besinnen wir uns auf einen Aspekt, der seit dem ersten ART | an der Grenze | na granicy eine wesentliche Rolle spielt: Das Festival soll eine Plattform für Kunstschaffende sein, die ihre Werke bislang noch gar nicht oder selten einem größeren Publikum gezeigt haben. Das Festivalteam ermuntert daher alle, die sich dadurch angesprochen fühlen, ausdrücklich, sich bei ART | an der Grenze | na granicy 2023 zu bewerben. Wir sind gespannt auf eure Einsendungen!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis 8. Januar 2023 mit:

  • Fotografien/Screenshots/Textauszügen von bis zu fünf deiner Werke (mit Angaben zu Größe und Format)
  • einem Anschreiben mit Angaben zu dir, deiner Kunst, deiner Motivation und deinem Bezug zum Festival bzw. der Oderregion oder dem Thema Grenzen (max. eine DIN A4 Seite).
  • deinen Kontaktdaten (v. a. E-Mail-Adresse und Telefonnummer)

Sende deine Unterlagen an:
artandergrenze.ausstellung@gmail.com (am besten als PDF-Datei)
oder per Post an:
Kunstgriff. e.V.
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

Die Beteiligung bzw. Mitgestaltung am Festivalprogramm (z. B. Workshops) ist erwünscht; insbesondere auf die Teilnahme an der Vernissage am 21. April 2023 legen wir Wert. Das Festivalteam ist komplett ehrenamtlich organisiert und offen für eure Ideen.

Bei Fragen kontaktiere uns gern im Vorfeld unter: artandergrenze.ausstellung@gmail.com


Twórczynie i twórcy poszukiwani!

Uwielbiasz tworzyć sztukę i chcesz zaprezentować swoje dzieła podczas 11. festiwalu ART | an der Grenze | na granicy w dniach od 21.04. do 05.05.23 w europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice? Jesteś związany/a z polsko-niemieckim pograniczem lub zajmujesz się tematem granicy z artystycznego punktu widzenia?

Malarstwo, rzeźba, performance, street art, instalacja, poezja a może fotografia – zapraszamy do udziału bez względu na to, jak definiujesz swoją twórczość artystyczną. Kierunki i materiały są nieograniczone! Szukamy kreatywnych osób z ciekawymi pomysłami i pasją do tego, czym się zajmują – zarówno tych, co tworzą od lat, jak i tych co dopiero rozpoczynają przygodę ze sztuką.

W tym roku zwracamy uwagę na aspekt, który odgrywał istotną rolę od czasu pierwszej edycji ART | an der Grenze | na granicy: Festiwal ma być platformą dla artystów, którzy do tej pory nie pokazywali swoich prac większej publiczności lub robili to rzadko. Dlatego zespół festiwalowy wyraźnie zachęca wszystkich, którzy czują się tym zainteresowani, do zgłoszenia się do ART | an der Grenze | na granicy 2023. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 8 stycznia 2023.
Powinno ono zawierać:

  • zdjęcia / zrzuty ekranu / fragmenty tekstów /  maksymalnie  pięciu twoich prac (z detaliczną informacją o rozmiarze i formacie prac)
  • list motywacyjny zawierający informacje o tobie, twojej sztuce, twojej motywacji do bycia częścią tego festiwalu, powiązanie z regionem nadodrzańskim czy tematem granicy (maks. jedna strona A4
  • twoje dane kontaktowe (zwłaszcza adres mailowy i numer telefonu)

Swoje zgłoszenie (najlepiej w formacie pdf) prześlij mailowo na adres:
artandergrenze.ausstellung@gmail.com
lub pocztą na adres:
Kunstgriff. e.V.
c/o Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt nad Odrą
Niemcy

Mile widziany jest także aktywny wkład w współtworzeniu programu festiwalu (np. prowadzenie warsztatów). Obecność podczas wernisażu 21 kwietnia 2023 r. jest dla nas szczególnie ważna. Zespół festiwalowy jest zorganizowany w całości przez wolontariuszy i jest otwarty na Wasze pomysły.

W razie pytań prosimy o kontakt: artandergrenze.ausstellung@gmail.com


Artists wanted!

You are passionate about art and would like to present your works at the 11th arts festival ART | an der Grenze | na granicy (“ART at the border”) from 21.04. to 05.05.2023 in the European twin cities of Frankfurt (Oder) and Słubice? You have a relation to the Polish-German border region or you deal with the subject of borders through your art?

Whether painting, sculpture, performance, street art, graffiti, installation, poetry or photography: We are looking for contributions from all kinds of artistic fields and styles – there are no restrictions for your application! Regardless of whether you are new to the field or already a well-established artist – we invite creative artists with fresh ideas and passion for their work.

This year we are reflecting on an aspect that has played an essential role since the first ART | an der Grenze | na granicy: The festival is meant to be a platform for artists who have not yet shown their works to a larger audience, or who have done so only rarely. The festival team therefore particularly encourages all those who feel addressed by this to apply for ART | an der Grenze | na granicy 2023.

We’re looking forward to receiving your application until 8 January 2023 including:

  • photographs/screenshots/texts of up to 5 examples of your works (including detailed information about size and format)
  • a letter containing a short description of your person, your works, your motivation for participating in our festival and your relation to the festival and/or to the border region or borders in general (up to 1 page)
  • your contact details (incl. e-mail and telephone number)

Please send your application (pdf-files preferred) via e-mail to:
artandergrenze.ausstellung@gmail.com
or to:
Kunstgriff. e.V.
c/o Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

Participation or involvement in the festival programme (e.g. giving workshops) is very welcome; we particularly value participation in the vernissage on 21 April 2023. The festival team is organised entirely on a voluntary basis and is open to your ideas.

If you have any questions, please contact us in advance at: artandergrenze.ausstellung@gmail.com