Erstelle eine Website wie diese mit WordPress.com
Jetzt starten

ART | an der Grenze | na granicy 2019

Kunstschaffende | Twórczynie i twórcy

Agnieszka Rosołowska

​(PL) Malerei | Malarstwo

​Agnieszka Rosołowska malt am liebsten auf großen Leinwänden. Nichts begrenzt ihre Bilder, sie haben weder Themen noch Titel. Es ist nicht klar, wo oben oder unten und wo der Anfang oder das Ende sind. Die Interpretation überlässt Agnieszka den Betrachter*innen – sie entscheiden, was sie auf ihren Bildern sehen (wollen).

Agnieszka Rosołowska maluje najchętniej na dużych formatach. Jej obrazy nie są niczym ograniczone, nie mają ani tytułów, ani tematów. Nie do końca wiadomo, gdzie góra, a gdzie dół; czy to początek czy koniec. Agnieszka zostawia interpretację obrazu widzowi – to on decyduje, co w nim widzi.

Christopher Kadetzki

(DE) Pleinairmalerei | Malarstwo plenerowe

Die Pleinairmalerei, also Draußenmalerei, hat es Christopher Kadetzki angetan. Die Natur ist für ihn dabei Motiv und Lehrmeister zugleich. Ganze Tage verbringt er im Freien, um seine Natur-Motive in Ölfarben auf die Leinwand zu bringen. Da Licht und Farben sich stündlich ändern, hilft ihm sein zweites Hobby, die Fotografie, bestimmte Stimmungen für spätere Malsessions im Atelier einzufangen.

​Christophera Kadetzkiego urzekło malarstwo plenerowe, czyli na zewnątrz, pod gołym niebem. Przyroda jest dla niego jednocześnie motywem i mistrzem. Całe dnie spędza w plenerze umieszczając motywy natury farbą olejną na płótnie. Jako że światło i barwy zmieniają się z godziny na godzinę, wykorzystuje swoje drugie hobby – fotografowanie – do uwieczniania poszczególnych chwil. Tymi zdjęciami posługuje się następnie podczas sesji w pracowni.

Ehrentraud Rohne

​(DE) Holzarbeiten & Intarsien | Prace w drewnie i intarsje

​„Wenn das Holz spricht! Das geheime Leben der Bäume” ist der Titel von Ehrentraud Rohnes Ausstellung bei ART | an der Grenze | na granicy 2019. Holz ist seine Leidenschaft – seit 20 Jahren arbeitet er schon mit dem Rohstoff, insbesondere mit Furnieren und Intarsien; seit 2012 auch als freiberuflicher Holzbildner.

Gdy drewno przemawia! Sekretne życie drzew” to tytuł wystawy Ehrentrauda Rohnesa na  ART | an der Grenze | na granicy 2019. Od 20 lat drewno jest jego pasją. Tworzy przede wszystkim technikami fornirowania i intarsji. Od roku 2012 wykonuje rzemiosło artystycznie w ramach własnej działaności.

Frank Pilchowski

 (DE) Lyrik-Collagen | Kolaże liryczne

„Makaber. Düster. Nachdenklich … und beklemmend“, so beschreibt Frank Pilchowski seine Kunst. Bei ART | an der Grenze | na granicy stellt er Collagen aus selbstgeschriebenen Gedichten vor. Seine Hauptthemen sind Liebe und Wut, das Verarbeiten von negativen Erfahrungen und das Licht am Ende des Tunnels, der kleine Hoffnungsschimmer, der immer bleibt.

„Makabryczna. Mroczna. Dająca do myślenia … i przytłaczająca” – tak Frank Pilchowski określa swoją sztukę. Na ART | an der Grenze | na granicy zaprezentuje kolaże stworzone z napisanych przez siebie wierszy. Jego centralne tematy to miłość i złość, przepracowywanie negatywnych doświadczeń i światło na końcu tunelu – zawsze istniejąca iskierka nadziei. do uwieczniania poszczególnych chwil. Tymi zdjęciami posługuje się następnie podczas sesji w pracowni.

Ilinca Barbato

​​(RO) Zeichnungen | Rysunek

​Zeichnen ist für Ilinca Barbato eine Anti-Stress-Therapie. Wenn sie den goldenen Stift auf dem schwarzen Papier ansetzt, weiß sie anfangs noch nicht, wohin sie die geschwungenen Linien führen werden. Geleitet von ihren Emotionen schafft die Viadrina-Studentin kleine abstrakte Welten mit sehr viel Liebe zum Detail.

Ilinca Barbato traktuje rysowanie jak terapię antystresową. Przykładając złotą kredkę do czarnego papieru nie wie, dokąd zaprowadzą ją powstające zawiłe linie. Podczas rysowania studentka Viadriny pozwala się prowadzić emocjom i w ten sposób powstają małe abstrakcyjne światy z zamiłowaniem do szczegółu.

Inna Perkas

 (DE) Konzeptkunst | Sztuka konceptualna

Inna Perkas ist konzeptionelle Künstlerin. Sie benutzt verschiedene Materialien und Methoden wie Spachtel oder Pinsel oder Bleistift. Von besonderer Bedeutung ist für ihre Arbeiten die Bewegung, wie sie die Farben aufträgt. Für ART | an der Grenze | na granicy beschäftigt sie sich grafisch mit den verschiedenen Dimensionen von Grenzen – insbesondere mit der Geografie von Frankfurt (Oder) und Słubice.

Inna Perkas uprawia sztukę konceptualną. Wykorzystuje różnorodne materiały i metody, np. szpachlę, pędzel czy ołówek. Ruch służący nanoszeniu farby odgrywa wyjątkową rolę w tworzeniu jej prac. Podczas ART | an der Grenze | na granicy będzie graficznie zajmowała się różnymi wymiarami granicy – przede wszystkim geografią Frankfurtu i Słubic.

Janusz Dąbkiewicz

​(PL) Fotografie | Fotografia

Janusz Dąbkiewicz interessiert sich für analoge, nicht kommerzielle Fotografie, die zufällig auf der Straße entsteht. Besonders beschäftigt ihn die Beziehung zwischen dem Fotografierenden und dem Fotografierten. Bei ART | an der Grenze | na granicy stellt er Bilder aus, auf denen Menschen gerade sich selbst oder andere fotografieren.

Janusz Dąbkiewicz interesuje się fotografią analogową, niekomercyjną, przypadkową, dziejącą się na ulicy. Nurtuje go szczególnie relacja patrzącego i obiektu (osoby), na który się patrzy. Na ART | an der Grenze | na granicy zaprezentuje jeden ze swoich cykli przedstawiających zdjęcia fotografujących osób.

Jiaying Wu

(CN) Tuschemalerei | Rysunek tuszem

Begegnung ist das zentrale Thema der Arbeiten von Jiaying Wu. Die Tusche-Künstlerin sieht sich selbst als Schöpferin von Verbindungen zwischen Kunst und Menschen. Bei ART | an der Grenze | na granicy 2019 wird sie Tuschemalereien ausstellen, die während des Festivals durch Austausch mit den Gästen erweitert werden.

Głównym tematem prac Jiaying Wu jest spotkanie. Artystka postrzega siebie samą jako twórczynię połączeń pomiędzy sztuką a człowiekiem. Na ART | an der Grenze | na granicy 2019 zaprezentuje rysunki tuszem, które będą w trakcie festiwalu uzupełniane poprzez rozmowy z gośćmi.

Magdalena Kalinowska

(PL) Illustration & Malerei | Ilustracja i malarstwo

Auch wenn sie mit unterschiedlichen Kunstrichtungen zu tun hat, ist Illustrieren Magdalenas wahre Leidenschaft. Sie beschäftigt sich vorwiegend mit Kinderbuchillustration; Natur ist ihre Inspiration. In Görlitz/Zgorzelec aufgewachsen, ist ihr das Thema Grenze vertraut.

Prawdziwą pasją Magdaleny jest ilustrowanie, choć ma styczność z różnorodnymi dziedzinami sztuki. Zajmuje się głównie ilustracją dziecięcą, a inspiracji szuka często w naturze. Jako że wychowała się w Zgorzelcu/Görlitz, temat granicy nie jest jej obcy.

Matthias Lück

 (DE) Malerei | Malarstwo

Matthias Lück malt im semi-realistischen Stil und beschäftigt sich in seinen Bildern mit aktuellen Stimmungen in der Gesellschaft. Gern spielt er auch mit verschiedenen Medien und Technik: Zum Beispiel können Betrachter*innen ein als Negativ gemaltes Bild mit dem Handy abfotografieren und durch Farbumkehrung das tatsächliche Motiv sehen.

Matthias Lück porusza w swoich malowanych półrealistycznym stylem pracach aktualne zagadnienia społeczne. Lubi bawić się różnymi mediami i technologią, np. odbiorca może sfotografować obraz namalowany jako negatyw i zobaczyć właściwy motyw po odwróceniu kolorów.

Michał Kossut

(PL) Zeichnung, Malerei & Murales | Rysunek, malarstwo i murale

​Michał Kossuts Kunst ist von Comics inspiriert, die ihn seit der Kindheit faszinieren. Seine meist schwarz-weißen Arbeiten werden von klaren Linien und starken Kontrasten gekennzeichnet. Michał malt auch großformatige Murales – eins wird für ART | an der Grenze | na granicy 2019 in der Nähe der Scharrnstraße entstehen.

Prace Michała Kossuta są inspirowane komiksami, które fascynują go od najmłodszych lat. W jego najczęściej czarno-białych obrazach można dostrzec wyraźne linie i ostry kontrast. Michał tworzy również wielkoformatowe murale – jeden powstanie w ramach ART | an der Grenze | na granicy 2019.

Nele Hendel

(DE) Zeichnungen | Rysunek

Seit sie einen Stift halten kann, zeichnet Nele Hendel. Für ihre Illustrationen folgt sie spontanen Ideen und mag es, dass man in der Kunst auch mal ein bisschen „spinnen“ kann, weil es keine richtigen Regeln gibt. Die Schülerin am Karl-Liebknecht Gymnasium stellt ihre Arbeiten bei ART | an der Grenze | na granicy das erste Mal aus.

Nele Hendel rysuje od dzieciństwa, jak tylko mogła utrzymać w ręce kredki. Podczas ilustrowania daje się wodzić spontanicznym pomysłom i podoba jej się, że w sztuce można trochę „poszaleć”, ponieważ nie ma konkretnych zasad. Uczennica chodząca do Karl-Liebknecht Gymnasium zaprezentuje na ART | an der Grenze | na granicy swoje prace po raz pierwszy.

Nicolas Rindt

(DE) Graffiti | Graffiti

Ein Motiv von Nicolas Rindt ist schon sehr präsent im Frankfurter Stadtraum – der Wal auf dem Brückenpfeiler an der Oderpromenade. Bei ART | an der Grenze | na granicy stellt er das erste Mal in einer Ausstellung aus. Dafür wird der Graffitikünstler eigene Charaktere entwickeln, die er beim Festival präsentiert.

Jeden z motywów Nicolasa Rindta można już znaleźć w centrum Frankfurtu – wieloryb na filarze mostu przy promenadzie. ART | an der Grenze | na granicy to jego pierwsza okazja do zaprezentowania swoich prac – a będą to specjalnie przygotowane postaci.

P. Banause

(DE) Streetart & Malerei | Street art i malarstwo

​Wer aufmerksam durch die Stadt geht, hat vielleicht schon das ein oder andere Streetart-Kunstwerk von P. Banause entdeckt. Besucher von ART | an der Grenze | na granicy war er schon mehrfach, sich selbst zu bewerben hat er aber immer „verpennt“, wie er selbst sagt. Aus der Graffiti-Szene kommend, beschäftigt sich P. Banause aber auch gern mit Leinwand und Acryl, Papier und Bleistift oder anderen Materialien.

​Kto uważnie porusza się po Frankfurcie, być może zauważył jedną z street artowych prac P. Banause. Wiele razy odwiedzał ART | an der Grenze | na granicy, ale, jak twierdzi, zawsze „zapominał” się zgłosić. P. Banause wywodzi się wprawdzie ze świata graffiti, lecz lubi pracować także z płótnem i farbami akrylowymi, papierem i ołówkiem oraz innymi materiałami.

Paweł Sterenczak

(PL) Streetart | Street art

Leinwand, Sprühfarben und Schablonen – das braucht Paweł, um seine von Streetart inspirierten Bilder zu schaffen, die häufig Ikonen des vergangenen Jahrhunderts darstellen. Seit zwei Jahren ist er Besucher von ART | an der Grenze | na granicy und nun ist es Zeit für seine erste Ausstellung.

Płótno, farby w spray’u i szablony – tego potrzeba Pawłowi, aby tworzyć inspirowane street artem obrazy, które nierzadko przedstawiają ikony XX i XXI wieku. Po dwóch latach odwiedzania ART | an der Grenze | na granicy nadszedł dla Pawła czas na pierwszą własną wystawę.

Swantje Kautz

​(DE) Lyrik & Kurzprosa | Liryka i opowiadania

Swantje Kautz schreibt Gedichte und Geschichten über Politik, Gesellschaft und Persönliches: über Gruppenzwang und Mobbing oder das Universum und Unendlichkeit. Sie ist in der Großen Scharrnstraße aufgewachsen und hat dadurch eine ganz besondere Verbindung zu ART | an der Grenze | na granicy.

Swantje Kautz pisze wiersze i opowiadania o polityce, społeczeństwie i sprawach takich jak presja grupy i mobbing czy kosmos i nieskończoność. Dorastała na Große Scharrnstraße i dlatego ma wyjątkowy stosunek do ART | an der Grenze | na granicy.

Kunstgruppe | Grupa artystyczna „Westhaus“ 

(DE) ​Skulpturen & Collagen | Rzeźby i kolaże

Die Kunstgruppe „Westhaus“ der Wichern Diakonie gibt es seit ungefähr zwei Jahren. Das „Westhaus“ ist eine stationäre Wohngruppe für junge, psychisch kranke Menschen. Durch liebevolle Anleitung und inspiriert durch ihre Gefühlswelten entstehen im gemeinsamen Ideenaustausch interessante Kunstwerke. Alle entstandenen Objekte werden in der hauseigenen Galerie ausgestellt. Für ART | an der Grenze | na granicy überwinden die Bewohner*innen Grenzen und zeigen ihre Kunst erstmals außerhalb des Westhauses.

Grupa artystyczna „Westhaus” istnieje od około dwóch lat. „Westhaus” to stacjonarny ośrodek mieszkalny dla młodych ludzi z problemami psychicznymi. Dzięki troskliwym instrukcjom, zainspirowane przez świat uczuć, powstają we wspólnym procesie tworzenia frapujące dzieła. Wszystkie prace są prezentowane w galerii przynależącej do ośrodka. Dla ART | an der Grenze | na granicy podopieczni i podopieczne przełamują własne granice i po raz pierwszy pokażą swoje prace poza ośrodkiem.

Schüler*innen | Uczniowie i uczennice szkoły Erich Kästner Grundschule   

(DE) ​Arbeiten auf Papier & Schriftobjekte | Prace na papierze i obiekty piśmienne​​

Vom Titel des Kunstfestivals ART | an der Grenze | na granicy inspiriert, setzten sich die Kinder der vierten Jahrgangsstufe der Erich Kästner Grundschule in Frankfurt (Oder) mit dem Thema Freundschaft auseinander: wo fängt sie an, wo hört sie auf, wo ziehe ich meine Grenze? Szenen des freundschaftlichen Miteinanders wurden fotografisch festgehalten und mit malerischen Hintergründen kombiniert und Worte, die Vertrauensbruch markieren, zu lesbaren, plastischen Objekten geformt.

Zainspirowani tytułem festiwalu ART | an der Grenze | na granicy uczniowie i uczennice czwartej klasy szkoły podstawowej Erich Kästner z Frankfurtu nad Odrą rozważyli temat przyjaźni – gdzie się zaczyna, a gdzie kończy, gdzie są moje granice? Za pomocą fotografii utrwalili sceny przyjaźni, połączyli je z malowniczymi tłami, a słowa oznaczające nadużycie zaufania uformowali w czytelne, plastyczne obiekty.

Program|m

Ausstellungsorte | Miejsca wystaw:
Große Scharrnstraße 8, 17a & 20a, Frankfurt (Oder)
Öffnungszeiten | Godziny otwarcia:
Mo.-Fr., 17-20 Uhr | pon.-pt. godz. 17-20
Sa./So./Feiertag, 15-18 Uhr | sob.-niedz. godz. 15-18 Uhr (również 1.5.)
 
Festivaltreff | Festiwalowe miejsce spotkań:
WG Bar, Große Scharrnstraße 11a
täglich ab 18 Uhr geöffnet | czynne codziennie od godz. 18
Getränkerabatt mit Festivalbändchen | upust na napoje dla osób z opaską festiwalową


Donnerstag, 25.04.2019
ab 18 Uhr | Vernissage
ab 22 Uhr | After-Show-Party

Freitag, 26.04.2019
10–18 Uhr | Fotomarathon
14 Uhr | Workshop: Künstlerische Projekte im Ausland
18 Uhr | Ausstellungsführung (DE/PL)
19 Uhr | Podiumsgespräch

Samstag, 27.04.2019
11 Uhr | Workshop: Die Kunst der Kunstvermittlung
15-20 Uhr | Pflastertöne Straßenmusikfestival
15-20 Uhr | Basteln mit Holzfurnieren
15 Uhr | Workshop: Comic strip design
16 Uhr | Workshop: Kraniche falten
17 Uhr | Ausstellungsführung (DE/PL)

Sonntag, 28.04.2019
10 Uhr | Workshop: Freilichtmalerei Stadtansichten
13 Uhr | Workshop: Malen mit Schablonen
15 Uhr | Kunst im öffentlichen Raum

Montag, 29.04.2019
20 Uhr | Preisträgerfilm Ökofilmtour: „Aus Liebe zum Überleben“

Dienstag, 30.04.2019
18 Uhr | Vulva im Dialog: Was ist Sexismus und wann hört er auf?

Mittwoch, 01.05.2019
15–18 Uhr | Basteln mit Holzfurnieren
15 Uhr | Workshop: Zufallstechniken
17 Uhr | Ausstellungsführung (DE/PL)
19 Uhr | Kneipenquiz

Donnerstag, 02.05.2019
20 Uhr | Midissage: Reflexions- und Infoabend ART 2020?!

Freitag, 03.05.2019
20 Uhr | Neumann singt Kästner

Samstag, 04.05.2019
10–18 Uhr | Graffiti-Contest
10–17 Uhr | Workshop: Hip Hop na granicy, Teil 1
14-19 Uhr | Offene Ateliers
14 Uhr | Workshop: „Gedichte schreiben – Ein Erfahrungsschatz“
16 Uhr | Ausstellungsführung
21 Uhr | A wall is a screen

Sonntag, 05.05.2019
10-18 Uhr | Offene Ateliers
10–17 Uhr | Workshop: Hip Hop na granicy, Teil 2
10 Uhr | Workshop: Klassische chinesische Kalligrafie
14 Uhr | Workshop: Figurstudium
15 Uhr | 6,5 km ART of Jogging
15 Uhr | Deutsch-Polnische Familienführung
16 Uhr | Workshop: Freie Tuschemalerei

Montag, 06.05.2019
19 Uhr | Deutsch-Polnischer Singer-Songwriter-Slam

Dienstag, 07.05.2019
19 Uhr | Krimidinner

Mittwoch, 08.05.2019
17–20 Uhr | Straßenwörterbuch
18:30 Uhr | Ausstellungsführung
20 Uhr | Leseabend

Donnerstag, 09.05.2019
15–18 Uhr | Workshop: Hip Hop na granicy, Teil 3
18 Uhr | Hip Hop na granicy: Aufführung

Freitag, 10.05.2019
18 Uhr | Finissage mit Silent Disco
22 Uhr | Klingklang-Festival-aus

czwartek, 25 kwietnia
godz. 18 | Wernisaż
godz. 22 | After show party

piątek, 26 kwietnia
godz. 10–18 | Maraton fotograficzny
godz. 14 | Warsztaty „Working abroad – projekty artystyczne zagranicą“
godz. 18 | Oprowadzanie po wystawie (DE/PL)
godz. 19 | Dyskusja panelowa pt. „Przejścia/sąsiedztwo”

sobota, 27 kwietnia
godz. 11 | Warsztaty „Sztuka przekazywania sztuki”
godz. 15-20 | Festiwal muzyki ulicznej Pflastertöne
godz. 15-20 | Warsztaty wykonywania zakładek do książek i zawieszek z forniru
godz. 15 | Warsztaty tworzenia pasków komiksowych
godz. 16 | Warsztaty składania żurawia techniką origami
godz. 17 | Oprowadzanie po wystawie (DE/PL)

niedziela, 28 kwietnia
godz. 10 | Warsztaty malarstwa plenerowego i pejzaży miejskich
godz. 13 | Warsztaty malowania za pomocą szablonów
godz. 15 | Sztuka w przestrzeni publicznej – oprowadzanie

poniedziałek, 29 kwietnia
godz. 20 | Pokaz filmu nagrodzonego podczas 14 edycji festiwalu Ökofilmtour

wtorek, 30 kwietnia
godz. 18 | Srom w dialogu: Czym jest seksizm i kiedy się skończy?

środa, 1 maja
godz. 15–18 | Warsztaty wykonywania zakładek do książek i zawieszek z forniru
godz. 15 | Warsztaty nt. techniki przypadkowego bodźca
godz. 17 | Oprowadzanie po wystawie (DE/PL)
godz. 19 | PubQuiz

czwartek, 2 maja
godz. 20 | Półmetek: Spotkanie informacyjno-refleksyjne – ART 2020?!

piątek, 3 maja
godz. 20 | Koncert: Neumann śpiewa Kästnera

sobota, 4 maja
godz. 10–18 | Konkurs graffiti
godz. 10–17 | Warsztaty pt. „Hip Hop na granicy”, część I
godz. 14-19 | Offene Atelier – dni otwartych atelier w Brandenburgii
godz. 14 | Warsztaty „Pisanie wierszy – skarbnica doświadczeń“
godz. 16 | Oprowadzanie po wystawie
godz. 21 | A wall is a screen

niedziela, 5 maja
godz. 10-18 | Offene Ateliers – dni otwartych atelier w Brandenburgii
godz. 10–17 | Warsztaty pt. „Hip Hop na granicy”, część II
godz. 10 | Warsztaty klasycznej chińskiej kaligrafii
godz. 14 | Warsztaty studium postaci
godz. 15 | 6,5 km ART of Jogging
godz. 15 | Polsko-niemieckie oprowadzanie dla rodzin z dziećmi
godz. 16 | Warsztaty rysowania tuszem

poniedziałek, 6 maja
godz. 19 | Polsko-Niemiecki Slam Piosenki Autorskiej

wtorek, 7 maja
godz. 19 | Krimidinner – kolacja z dreszczykiem

środa, 8 maja
godz. 17–20 | Słownik uliczny
godz. 18:30 | Oprowadzanie po wystawie
godz. 20 | Spotkanie autorskie

czwartek, 9 maja
godz. 15–18 | Warsztaty pt. „Hip Hop na granicy”, część III
godz. 18 | „Hip Hop na granicy” – pokaz

piątek, 10 maja
godz. 18 | Zamknięcie festiwalu – Silent Disco
godz. 22 | … i po festiwalu!